23 oktober 2018

Den Hoek heeft ook behoeft aan huizen


Ook kernen zoals Zevenbergschen Hoek hebben behoefte
aan nieuwe woningen. Dat is de boodschap van de brief van
Hans van Brenkelen aan het College van B en W Moerdijk.

De fractievoorzitter van Onafhankelijk Moerdijk (OM) reageert hiermee
op de woningbouwplannen naar de gemeente Moerdijk eerder
deze week mee naar buiten is gekomen.
Deze plannen hebben allemaal betrekking op de kernen Klundert,
Fijnaart, Willemstad en Langeweg.
,,Maar de gemeente Moerdijk heeft elf kernen. Er worden hier maar
vier genoemd. Hoe zit het met de andere kernen? Het is van groot belang
voor de leefbaarheid dat daar ook gebouwd wordt", schrijft Van
Brenkelen
De OM-fractievoorzitter geeft als voorbeeld twee al bestaande bouwplannen
in Zevenbergschen Hoek, voormalige drankenhandel Van de
Made ('t Hoekske) en Plein 1940.
Hij wil graag weten wat daarvan de stand van zaken is.
,,Het project van de Made staat al klaar om uit te voeren en voor woningbouw
aan Plein 1940 bestaan ook al concrete plannen. Er is vraag
naar nieuwe woningen, zeker ook gezien de ligging vlakbij station
Lage Zwaluwe, waar je een goede verbinding hebt met de Randstad
en elders. Bovendien is de markt er r ijp voor."
Van Brenkelen, zelf inwoner van Zevenbergschen Hoek, vindt het
van belang dat het college antwoorden geeft. ,,Ik word hier op straat
over aangesproken: hoe zit het nou met de plannen in ons dorp? En ik
kan me heel goed voorstellen dat dat ook geldt voor andere kernen
die niet genoemd zijn", zegt de voorman van OM.
De woningbouwplannen van de gemeente komen bovenop de al
eerder geplande projecten. Ze worden allemaal vóór 1 juli 2019 in gang
gezet.

 1 2 3 4 5 6 7 8