26 januari 2018

BN de Stem: Geen versnelling voor Logistiek Park Moerdijk


Provincie stoot neus bij Raad van State

Duidelijkheid over de komst van het Logistiek Park Moerdijk is er pas over een paar jaar. De provincie blijft proberen de aanleg te versnellen.

door Ad Goddrie | vrijdag 26 januari 2018 | BN/De Stem

Een poging van de provincie om vaart te krijgen in het sterk vertraagde Logistiek Park Moerdijk (LPM) is mislukt. De Raad van State is niet van plan een uitspraak over een bezwaar te versnellen. Het kan hierdoor nog één tot twee jaar duren voordat er een oordeel is geveld.

De nieuwe tegenslag voor het bedrijvenpark dat duizenden banen moet opleveren, is deze week door gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) gemeld aan Provinciale Staten. Hij hoopt het Haagse rechtscollege via een brief nog op andere gedachten te kunnen brengen.

,,We wagen zeker nog een poging. Want er bestaat grote behoefte aan ruimte voor logistieke bedrijven", aldus provinciewoordvoerder Eline Philips.

Het LPM is een van de zaken waar de Raad van State voorlopig geen uitspraak over doet, omdat er onduidelijk is over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze nieuwe Nederlandse wet om uitstoot van stikstof te verminderen, staat op gespannen voet met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De Raad van State is daarom naar het Europese Hof gestapt voor advies. Maar hier gaat veel tijd overheen: het kan nog wel twee jaar duren voor er duidelijkheid is.

Daarom heeft de provincie geprobeerd een uitspraak bij de Raad van State te versnellen door de PAS-wetgeving in het provinciale inpassingsplan (PIP) voor het LPM links te laten liggen. Volgens de provincie kunnen de eventuele effecten die het park voor natuurwaarden heeft, ook met andere maatregelen worden opgelost.

,,De provincie heeft bij ons een aanvullend onderzoek ingediend, maar naar onze mening raken enkele onderdelen toch de PAS-wetgeving", zegt persvoorlichter Gert-Jan Klapwijk van de Raad van Sate. Daarom wil het rechtscollege toch wachten op het Europese advies.

En dus komt er op korte termijn geen oordeel over het bezwaar dat door Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) tegen het LPM is ingediend. Het park moet komen in de oksel van de A16/A17. De Raad van State wees eerder alle inhoudelijke bezwaren af, maar haalde er vanwege een vormfout toch een streep door. In de nieuwe procedure ontstonden de problemen rond PAS.

Het LPM moet niet alleen veel banen opleveren, maar ook miljoenen euro's voor leefbaarheid in de omgeving, zoals in het dorp Moerdijk.