22 november 2017

Moerdijkse Bode: Realisatie Noordelijke randweg weer stapje dichterbij


Provincie Noord-Brabant neemt stokje over van gemeente

ZEVENBERGEN - Na een gedegen voortraject door de gemeente Moerdijk heeft de provincie Noord-Brabant het stokje overgenomen voor wat betreft de realisatie van de Noordelijke randweg Zevenbergen. Dit vond plaats op het gemeentehuis in Zevenbergen door ondertekening van een overeenkomst door zowel wethouder Thomas Zwiers namens de gemeente Moerdijk en Kees van Driel namens de provincie.

DOOR MIRYAM VAN DER STEE

Nu het bestemmingsplan van de Noordelijke randweg zo goed als rond is, kan de provincie van start gaan met de voorbereidingen die nodig zijn voor de aanbesteding. De provincie draagt daarnaast ook de verantwoordelijkheid voor de financiering van de geraamde 37,5 miljoen euro, die de kleine twee kilometerlange weg gaat kosten. De Noordelijke randweg krijgt twee nieuwe rotondes, een brug, een viaduct en zelfs een tunnel. "Technische hoogstandjes", volgens Van Driel. De provincie neemt vanaf nu de regie in handen, maar de gemeente Moerdijk blijft uiteraard wel betrokken als een van de samenwerkingspartners.

Mijlpaal
Thomas Zwiers sprak over een mijlpaal voor dit project. "De Noordelijke randweg is een belangrijk onderdeel van de centrumontwikkeling van Zevenbergen en de groeiambitie van de gemeente Moerdijk. De weg gaat kansen creëren voor het gebied Zevenbergen Noord en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Zevenbergen." Daarnaast is het een belangrijke stap naar verbetering van de leefbaarheid in de kernen, precies volgens de gemaakte afspraken tussen gemeente, provincie, en rijk binnen MoerdijkMeerMogelijk.

MoerdijkMeerMogelijk
MoerdijkMeerMogelijk is een bestuursovereenkomst uit 2009, waarin negen plannen opgenomen zijn die samen kansen bieden voor de economie en de leefomgeving. De Noordelijke randweg Zevenbergen is één van die plannen. Vanaf 2009 is dit project dus in behandeling door de gemeente Moerdijk en hoewel zo'n acht jaar later pas deze stap gezet kan worden, heeft het project nooit stilgelegen, noch vertraging opgelopen, vertelt Zwiers.

Gas
"We hebben als gemeente gekozen voor de uitgebreide procedure en daarnaast heel veel tijd en aandacht besteed aan de betrokken bewoners en omwonenden." Zwiers complimenteert dan ook de belanghebbenden, omdat het naar zijn mening
goed gelukt is om individuele belangen op te lossen. Hij pleit ervoor dat de provincie vanaf nu flink gas gaat geven om de Noordelijke randweg te realiseren. En dit kreeg bijval van Kees van Driel, want de provincie is blij met dit mooie project wat past bij de vernieuwingen die in Brabant plaatsvinden en wil er graag mee aan de slag.

Doorstroming
Het duurt echter nog wel tot medio 2022 voordat de Noordelijke randweg gereed is. De voorbereidingen en het aanbestedingstraject nemen zo'n twee jaar in beslag. Vervolgens schat Van Driel in dat het dan nog zo'n twee tot drie jaar duurt voordat de weg er ligt. De huidige provinciale weg N285 wordt vanaf dat moment afgeschaald en gaat een 30 of 50 kilometer zone worden binnen de bebouwde kom.