20 september 2017

Moerdijkse Bode: Aanleg van randweg weer stap dichterbij


ZEVENBERGEN - De aanleg van de Noordelijke Randweg in Zevenbergen komt weer stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Dit project lag in het begin van dit jaar ter inzage. In totaal kwamen er veertien zienswijzen binnen. In het plan zijn een paar wijzigingen opgenomen. De gemeente paste het plangebied bij de Achterdijk aan, zodat de aanleg van een tunnel onder de dijk mogelijk wordt. De gemeenteraad moet op 26 oktober nog akkoord gaan met het voorstel. De Randweg is een gezamenlijk project van de gemeente en de provincie Noord-Brabant.