6 juli 2017

BN de Stem: Weer enorme partij zand voor Logistiek Park Moerdijk


Het wordt de komende maanden weer een aan- en afrijden van vrachtwagens langs de A17 bij Moerdijk.

door Ad Goddrie | donderdag 6 juli 2017 | BN/De Stem

MOERDIJK - Het havenbedrijf begint maandag met deel 2 van de aanvoer van zand als voorbelasting van het toekomstige terrein van het Logistiek Park Moerdijk (LPM).

Industrial Park
Zestien weken lang vervoeren zes dagen per week tussen 5.00 en 16.00 uur vrachtwagens zand vanaf de omgeving van de Energieweg en Chemieweg op industrieterrein Moerdijk naar het terrein langs de snelweg. De grond komt van het Industrial Park Moerdijk (IPM) op de gronden die het havenbedrijf eerder terug kocht van chemieconcern Shell Moerdijk.

Het tweede deel van het zandtransport wordt uitgevoerd door Martens en Van Oord en moet eind oktober zijn afgerond. In totaal wordt 375.000 kubieke meter grond aangevoerd, het eerste deel betrof 200.000 kubieke meter.

Tijd winnen
Het havenbedrijf wil met het voorbelasten van het terrein tijd winnen. Een uitspraak door de Raad van State over bezwaren die tegen het logistieke park zijn ingediend, laat nog altijd op zich wachten.

Als het transport gereed is, wordt op het aangevoerde zand een afdeklaag van cellulose gespoten om zandverstuivingen te voorkomen. Deze laag is ook aangebracht op het huidige zanddepot omdat er soms zoveel zand verwaaide dat de verkeersveiligheid op de A17 en A16 in het geding kwam.