19 mei 2017

BN de Stem: Den Hoek nog autoluwer


Hoofdstraat straks smaller om 'sluipers' te ontmoedigen

Het sluipverkeer wordt al om het dorp heen geleid. Nu gaat de gemeente de Hoofdstraat ook opnieuw inrichten.

door Henk den Ridder | vrijdag 19 mei | BN/De Stem

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De gemeente Moerdijk spreekt van een 'leefbaarheidsimpuls'. De man in de straat zal zeggen dat de gemeente 1,8 miljoen euro gaat besteden aan de herinrichting van de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat binnen de bebouwde kom van Zevenbergschen Hoek.

Belangrijkste doel van deze herinrichting is om de belangrijkste verkeersader in het dorp zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor doorgaand sluipverkeer. Dat moet om het dorp heen rijden.

De Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat zijn de laatste straten in Den Hoek die worden aangepakt. Eerder al zijn de Gelderseweg, de Achterdijk en de Moerdijkseweg ingericht als doorgaande route voor het sluipverkeer. Ook de route over De Vlijt naar het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk is aangepast. Omdat daar zo veel vrachtwagens rijden, is De Vlijt breder gemaakt.

Nu is deel drie van de leefbaarheidsimpuls aan de orde; het opnieuw inrichten van de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat. Het eerste dat opvalt is dat de weg smaller wordt gemaakt en dat de weg-as op meerdere locaties verspringt. Op veel plaatsen worden parkeervakken gelegd.

In het noordelijke deel van de Hoofdstraat, van de Ewoudsdam tot de komgrens, kent de weg nu nog een brede middenberm met bomen. Die gaat verdwijnen.

Niet alles wordt overhoop gehaald. Zo verandert de rotonde bij De Zwaan niet en ook ter hoogte van Plein 1940 blijft de bestrating liggen. Het werk begint in oktober.