22 april 2017

BN de Stem: Onderzoek naar mijden stikstofwet


Poging LPM vlot te trekken

Gedeputeerde Staten stelt alles in het werk om het LPM vlot te trekken met gebruikmaking van de PAS-wet. Dat scheelt heel veel tijd.

door Ad Goddrie | zaterdag 22 april 2017 | BN/De Stem

Moerdijk - Een Nederlandse wet links laten liggen, maar wel voldoen aan Europese wetgeving. Op deze manier hoopt de provincie het Logistieke Park Moerdijk (LPM) vlot te trekken. Dat melden Gedeputeerde Staten aan de Statenfracties van het CDA en GroenLinks, die onlangs vragen stelden over de aanzienlijke vertraging die het LPM dreigt op te lopen.

De Raad van State zou dit voorjaar een uitspraak doen over twee bezwaren, maar onduidelijkheid over de Programmatische Aanpak Stikstof heeft roet in het eten gegooid. Onderdelen van deze Nederlandse wet om de uitstoot van stikstof te verminderen staan op gespannen voet met de Vogel- en Habitatlijn, een Europese wet. Dat is aan het licht gekomen in diverse beroepsprocedures die bij de Raad van State lopen. Het rechtscollege overweegt daarom voor advies naar het Europese Hof te stappen. Uitspraken in zaken waarin gebruik is gemaakt van de PAS-wetgeving zijn uitgesteld, waaronder het LPM.

Gedeputeerde Staten zeggen dat het ‘zeer waarschijnlijk' is dat de Raad van State zogenoemde prejudiciële vragen aan het Europese Hof gaat stellen. Zo'n procedure is tijdrovend en zou betekenen dat ook het LPM aanzienlijke vertraging oploopt.

GS broeden daarom op een plan om het LPM vlot te trekken. ,,We onderzoeken de mogelijkheid om te voldoen aan de Europese Vogelen Habitatrichtlijn, waarbij we geen gebruik meer maken van de PAS.''

Als de provincie kan aantonen dat het inpassingsplan voor het park ook uitvoerbaar is zonder de PAS-wet, dan is er geen noodzaak meer om het advies van het Europese Hof af te wachten, is het idee van GS. In dat geval kan de Raad van State de beroepsprocedure voor het park weer oppakken en blijft de vertraging beperkt tot ongeveer een half jaar. Dat zou betekenen dat er eind dit jaar een uitspraak is. De Raad van State wees alle inhoudelijke bezwaren vorig jaar af, maar haalde toch een streep door het LPM vanwege een procedurefout. Daarom moest de procedure over.

Het 150 hectare grote park moet komen in de oksel van de A16/A17. De vertraging die inmiddels is opgelopen betekent mogelijk dat twee bedrijven met interesse voor vestiging naar elders uitwijken, melden GS aan het CDA en GroenLinks.