15 april 2017

BN de Stem: Weer gigaberg zand naar LPM


Havenbedrijf Moerdijk doet er langs de A17 nog een schepje bovenop

Dit voorjaar wordt er waarschijnlijk nog eens 400.000 ton grond verreden van terrein dat vroeger aan Shell toebehoorde, naar de toekomstige locatie van het logistiek park bij A17.

door Ad Goddrie | zaterdag 15 april 2017 | BN/De Stem

Moerdijk - Het Havenbedrijf Moerdijk doet er langs de snelweg A17 nog een schepje bovenop. En hoe: opnieuw gaan duizenden vrachtwagens grond aanvoeren om het toekomstige terrein voor het Logistieke Park Moerdijk (LPM) voor te belasten.

,,We willen zoveel mogelijk voorbereidend werk doen'', zegt directeur van het havenbedrijf Ferdinand van den Oever nu onzeker is hoelang het LPM nog op zich laat wachten. De Raad van State heeft een uitspraak over bezwaren die tegen het park zijn ingediend uitgesteld.

Om tijd te winnen heeft het havenbedrijf een paar maanden geleden een gigantische berg met zand laten aanrukken om de grond voor het LPM alvast voor te belasten. ,,38.000 vrachtwagens, in totaal 200.000 ton grond'', noemt Van den Oever imposante cijfers.

Hij zegt dat daar waarschijnlijk dit voorjaar nog een veel grotere hoeveelheid aan grond bijkomt: 400.000 ton. ,,Het gaat om voorbelasten van de eerste fase van het LPM.''

Het zand komt van het Industrial Park Moerdijk (IPM) op de voormalige gronden van chemieconcern Shell die eerder door het havenbedrijf zijn teruggekocht. Daar ligt het in de weg voor nieuwe bedrijvigheid.

Het 150 hectare grote LMP moet komen in de oksel van de A17/A16. Er wordt al vele jaren over gesproken. Vorig jaar wees de Raad van State alle inhoudelijke bezwaren af die tegen de logistieke ontwikkeling waren ingediend. Maar omdat er vormfout zat in de toegepaste Crisis- en Herstelwet, ging er toch een streep door het provinciale inpassingsplan (PIP).

De vormfout is inmiddels hersteld en het zag er lang naar uit dat Haagse rechtscollege dit voorjaar een oordeel zou vellen, maar er is een nieuwe kink in de kabel gekomen. Er bestaat onduidelijkheid over hoe de landelijke wet Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zich verhoudt tot de habitatrichtlijn, natuurwetgeving van de Europese Unie.

De Raad van State overweegt daarover advies te gaan inwinnen bij het Europese Hof. In afwachting van een besluit hierover zijn tal van zaken even geparkeerd, waaronder het Logistieke Park Moerdijk. Het park heeft onder meer met de PAS-wetgeving te maken vanwege het vrachtverkeer.

De provincie, het havenbedrijf en de gemeente Moerdijk verwachten verwachten voor de zomer geen uitspraak meer over het LPM. Mocht de stap naar het Europese Hof worden gezet, dan treedt hoogstwaarschijnlijk een aanzienlijke vertraging om. De procedure daar is tijdrovend.

Volgens Van den Oever is er onder bedrijven veel interesse voor vestiging op het LPM, maar worden er geen handtekeningen onder contracten gezet zolang er geen zekerheid is dat het logistieke park er ook echt komt.

Het LPM is bestemd voor grootschalige logistieke bedrijven vanaf vijf hectare. Het is de bedoeling dat de ondernemingen zich naast opslag en distributie ook richten op activiteiten die een ‘toegevoegde waarde' hebben, zoals bijvoorbeeld het in- en uitpakken of sorteren van goederen. Volgens de provincie en het havenbedrijf moet het logistieke park uiteindelijk goed zijn voor zo'n 6.000 arbeidsplaatsen.