29 maart 2017

BN de Stem: Zevenbergschen Hoek in ochtendspits ‘op slot’


Gemeente wil grover geschut inzetten tegen sluipverkeer

Dorp gaat in de ochtend dicht voor ‘verkeer dat er niet moet zijn'. En wethouder belooft scherpe controles, inclusief boetes.

door Ad Goddrie | woensdag 29 maart 2017 | BN/De Stem

Zevenbergschen Hoek - Zevenbergschen Hoek gaat in de ochtendspits ‘op slot' voor doorgaand verkeer. ,,En die maatregel gaan we intensief handhaven'', zegt de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers.

In de strijd tegen de hardnekkige overlast van sluipverkeer in het dorp wil hij grover geschut inzetten. ,,We willen Den Hoek 's morgens gesloten verklaren voor verkeer dat er niet moet zijn'', ontvouwt hij het plan dat in overleg met een verkeerswerkgroep is opgezet.

De maatregel wordt woensdag 12 april aan inwoners voorgelegd. ,,Als ze dit zien zitten, kan het binnen een paar weken worden inge - voerd'', aldus Zwiers.

In dat geval mag op werkdagen tussen 6.00 en 9.00 uur alleen verkeer doorrijden dat in Zevenbergschen Hoek moet zijn. Wie in de dorpskom belandt maar daar niets te zoeken heeft, kan rekenen op een bekeuring van een kleine 100 euro. Er komen scherpe controles, waarschuwt Zwiers. ,,Handhaving wordt een hele klus, maar het probleem is er serieus genoeg voor. We gaan onze eigen buitengewoon opsporingsambtenaren inzetten en we hebben al overleg gehad met de politie.''

Den Hoek kampt in de ochtend - uren met veel verkeersoverlast, een probleem dat toeneemt door het groeiend aantal files op de snelwegen A16 en A59. Doorgaand verkeer moet eigenlijk om het dorp heen rijden - Hoge Zeedijk en Gelderseweg werden er al voor gereconstrueerd - maar nog te veel automobilisten schieten rechtdoor het dorp in. Sinds enkele maanden zet de gemeente vier ochtenden aan de zuidkant van Den Hoek verkeers - regelaars in om het verkeer in goede banen te leiden. ,,Ook zij geven ons het signaal dat er een serieus verkeersprobleem is'', zegt Zwiers.

Daarom broedt de gemeente nu op een zwaarder middel in aanloop naar de reconstructie van de doorgaande route in het dorp. Die staat na de zomervakantie op de rol. Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat worden zo ingericht dat het niet meer aantrekkelijk is om deze route te pakken.

Mocht dat niet afdoende blijken, dan is het volgens de wethouder zeker een optie om het inrijverbod in de ochtendspits structureel in te voeren. De gemeente deed vrachtverkeer eerder al in de ban in de kom van Zevenbergschen Hoek.